Informatie deelnemende Voertuigen

Informatie deelnemende Voertuigen

Informatie campingterrein en openingstijden
U kunt met u overnachtingsspullen en voertuig vanaf vrijdag 30 augustus vanaf 12:00 terecht op het terrein, tot 22:00 uur. Overige tijden zijn als volgt:

Zaterdag 31 augustus: aankomst tussen 08.00 en 18.00 uur
Zondag 1 september: aankomst tussen 08.00 en 18.00 uur
 
Op de camping is het niet verplicht om met legervoertuigen en/of legergroene tenten/campers te overnachten. Komt u met caravans, campers en tenten, dan kunnen deze uit zicht worden geplaatst. Alle legervoertuigen staan opgesteld langs de " Strip", een lange weg met links en rechts bermen van gras en delen asfalt of beton.

Zondag vertrek svp niet voor 15.30 
In verband met publiek dat ook zondag naar de show komt, vragen we u om niet al vroeg op de dag te vertrekken. We bieden de bezoekers ook een mooi terrein op de zondag, waarbij de voertuigen al niet massaal zijn vertrokken. We vragen u om uw medewerking hierin.

Komt u 1 dag? Dat kan ook
Natuurlijk bent u niet verplicht om te kamperen en het hele weekend aanwezig te zijn. U kunt ook op een van de publieksdagen komen.
U bent dan vanaf 8 uur welkom en kunt naar huis op het gewenste moment.
 
Voorzieningen camping:
Op het campingterrein zijn douches en toiletten aanwezig. Er is niet standaard stroom aanwezig, mocht je wel stroom (230 volt) nodig hebben dan kan je dit bestellen via de online ticketshop, klik HIER.
Ook zullen er verschillende horeca punten op het campingterrein aanwezig zijn. 

Openingstijden voor bezoekers:
De International Army Show begint zaterdag 31 augustus en eindigt op zondag 1 september. De reguliere openingstijden zijn elke dag van 09:00 tot 18:00 uur. 
Het adres van het evenement is als volgt:
Vakantiepark de Bergen 
Zoetendaal 6
5446 PW Wanroij
T: 0485-335450
E: info@debergen.nl

Tickets 
Na goedkeuring van uw online aanmelding heeft u ook een pdf ticket ontvangen. Dit is het entreeticket voor bestuurder en voertuig. Op vertoon van dit ticket krijgt u ter plaatse uw dag- of weekendticket. Voor eventuele passagiers kunt u in de online ticketshop een weekendticket met of zonder overnachting op de camping of een dagticket, bestellen.
 
Concours Defilé
Tijdens de International Army Show kunt u meedoen aan het Concours d’Élegance in de vorm van een defilé en laat uw legervoertuig beoordelen door een deskundige vakjury. Maak kans op één van de mooie prijzen! Het Concours Defilé zal van zaterdag en zondag plaatsvinden tussen 12:00 en 16:00 uur. Aanmelden kan ter plaatse. De prijsuitreiking is op zondag.

Meerijden
Velen hebben enthousiast gereageerd om tijdens het evenement bezoekers mee te nemen met hun legervoertuig. Maar er kunnen zeker nog meer voertuigen deelnemen. Na aankomst op het evenemententerrein kunt u meteen ook de deelname aan dit onderdeel regelen. Geef aan dat u bezoekers mee wilt nemen. U tekent een vrijwaring en krijgt dan een sticker mee voor op de voorruit.
Dit onderdeel vindt plaats op zaterdag en zondag vanaf 13 uur. Voelt u zich niet verplicht om elke dag te rijden en ook niet het hele tijdblok van 13-16 uur dat er voor staat.
Zijn er geen bezoekers die meer mee willen rijden, dan mag u ook zonder bezoek het parcours afleggen. Het betreft een mooi parcours over verharde wegen langs een groot aantal bunkers die verscholen zitten tussen bomen en heuvels.
Wij vragen aan de bezoeker een vergoeding van EURO 5,- per ticket. Zij kunnen dan met u meerijden op een speciaal parcours van het Vliegveld. De ticketkosten die de bezoeker betaalt komen dan geheel ten goede aan u als eigenaar van het voertuig. We rekenen na afloop van het weekend met u af op basis van het aantal ontvangen tickets. U dient wel de tickets van de bezoekers in te nemen. Na 16 uur kunt u bij de infostand (bij de entree van de locatie) de tickets inleveren voor uw vergoeding. Bezoekers tekenen een vrijwaringsclausule dat men op eigen rekening meedoet.

Het meerijden wordt goed en veilig begeleid door een professionele crew. Er zijn diverse trappen aanwezig voor het vergemakkelijken van in- en uitstappen.
Neemt u hieraan deel met een voertuig waar meerdere personen tegelijkertijd in mee kunnen rijden, dan geldt er wel een maximum van 4 personen per rit.

Feestavond op zaterdagavond met DJ
Tijdens de International Army Show zal er op zaterdagavond ook muziek en entertainment zijn.
  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Het is verboden om vuurwerk en drugs mee te namen naar het evenement. Bij aantreffen van deze voorwerpen, volgt verwijdering van
het terrein en overdracht aan de politie. Nazi artikelen, -symbolen en -kleding zijn niet toegestaan, mits passend in de reenactment display en/of battle.
Wapentuig op tanks is op aanvraag en daar is toestemming van de organisatie voor nodig. Ook voor wapens is vooraf
toestemming nodig. Replicawapens niet toegestaan.
2. U bent als gast op het terrein van Wanroij De Bergen. En dient zicht daarnaar te gedragen.
In o.a. de volgende gevallen dragen wij je over aan de politie
 - Bedreiging van bezoekers of organisatie
 - Vernieling van het terrein, gebouwen, auto’s
 - Handel in verdovende middelen
 - Geweldpleging
 - Wapenbezit
 - Overlast door dronkenschap of drugsgebruik etc.
3. Rijden met de auto alleen indien deelname Concours Defile en/of vertrek en bij deelname aan het onderdeel Meerijden met
legervoertuigen. Het rijden in rupsvoertuigen of tanks kan alleen onder begeleiding van de organisatie op de daarvoor specifiek bestemde
locaties..
4. Het is verboden na 23.00 uur geluidsdragende en apparaten te gebruiken. Voor 23.00 uur is het louter toegestaan mits deze onversterkt
uitdraagt.
5. Open vuur is niet toegestaan. Onder open vuur verstaan we ook vuurkorven en fakkels. Barbecues zijn wel toegestaan, mits voldoende
afstand van gras of asfalt. Bij gebruik van barbecue tevens verplicht om emmer water of brandblusser in gereedheid te hebben. Bij code
geel is gebruik van barbecue niet toegestaan. Barbecue mag niet onder een tent of overkapping.
6. Houd het evenement schoon en maak gebruik van de kliko’s. Neem zelf ook vuilniszakken mee. Ook bij de organisatie (infopunt) kun je
vuilniszakken verkrijgen. Zet na afloop van het evenement al je vuil bij elkaar bij een van de kliko’s of natuurlijk in de kliko of een grote
container.
7. Het is niet toegestaan om te urineren op andere plaatsen dan de toiletten die tot beschikking staan voor alle kampeerders.
8. Houd s.v.p. de aanwezige toiletten en douches schoon. Mocht je vervuiling aantreffen, geef dat dan door aan de aanwezige
schoonmakers.
9. Bij aankomst krijg je tegen inlevering van je e-ticket een polsbandje. Dit bandje dient je het gehele evenement zichtbaar te dragen aan je
pols. Bij verlies dien je opnieuw een bandje te kopen bij de organisatie. Zonder polsbandje wordt je van het terrein verwijderd.
10. Er worden geen tenten geplaatst groter van 50 m2. Dit in verband met brandveiligheid (brandblussers en nooduitgangen)
12. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken (legitimatie verplicht). Bezoekers die zich niet houden aan deze regel,
dus alcohol nuttigen onder de 18 jaar, en/of degene die alcohol faciliteren voor bezoekers onder 18 jaar zal de (verdere) toegang worden
ontzegd.
13. Het is bezoekers niet toegestaan zich in afgezette en/of afgesloten gedeeltes te begeven.
14. De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen
verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen. Het is de bezoeker verboden om op het evenemententerrein verdovende middelen
in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen. Bij aantreffen van verboden middelen bij de bezoeker wordt overgegaan tot
aanhouding. De aangetroffen middelen zullen worden veiliggesteld. De bezoeker en middelen worden te allen tijde overgedragen aan de
politie.
15. Het is de bezoeker verboden om op het evenemententerrein geweld te gebruiken of met geweld te dreigen en zich in woord, gebaar of
geschrift schuldig te maken aan seksuele intimidatie en/of discriminatie. Bij ordeverstoring op het evenemententerrein wordt handelend
opgetreden door de beveiliging. In geval van strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd.
16. De bezoeker dient zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de beveiliging, BHV en/of medewerkers van de
organisatie.
17. De bezoeker die schade toebrengt aan eigendommen van de organisatie of de locatie of omgeving zal voor de ontstane schade/kosten
aansprakelijk worden gesteld. Er zal tevens aangifte worden gedaan bij de politie.
18. De organisatie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de bezoeker (verdere) toegang te ontzeggen.
19. Drones zijn niet toegestaan.
20. Het is toegestaan om zelf te voorzien in eten en drinken. Het is echter niet toegestaan om voedingsartikelen te verkopen aan bezoekers
en deelnemers.
21. Honden niet toegstaan
22. Overal waarin het huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist de organisatie. 
    

Bestel hier je tickets met korting!